تماس با ما

پرسشهای متداول

کاربرد شمارههای حروفی

سیمکارتهای موجود

صفحه اصلی

 

 

نحوه قیمت گذاری خطها

ایرانسل اعتباری: دویست تا سیصد هزار تومان

ایرانسل دائمی (با پیش شماره 935): پانصد هزار تومان

همراه اول اعتباری (919، 910 اعتباری، اعتباری شهرستان): اسامی هفت حرفی کامل نهصد هزار تومان، اسامی شش حرفی یا کمتر دویست هزار تومان

همراه اول دائمی (910 دائمی، شهرستان دائمی): نهصد هزار تومان

همراه اول دائمی 912: هر خط از ششصد هزار تومان به بالا، بسته به اینکه کلمه مربوطه هفت حرفی باشد یا کمتر، نام کوچک باشد یا نام خانوادگی یا مشاغل، به یک صورت نوشته شود (مانند Siavash) یا به چند صورت (مانند Dariush) و میزان تقاضای موجود برای هر خط.

اسامی هشت حرفی تهران: هر خط دوازده میلیون تومان

اسامی هشت حرفی شهرستانها: هر خط دو میلیون تومان