تماس با ما

پرسشهای متداول

کاربرد شمارههای حروفی

سیمکارتهای موجود

صفحه اصلی

 

 

0912Teymour

 

طبق آمار سایت سازمان ثبت احوال کشور، 32088 نفر در ایران «تیمور» نام دارند.

بین این افراد، فقط یک نفر میتواند مالک خط فوق باشد.

 

 

 

 

شماره حروفی چیست
 
سیمکارتهای موجود
 
کاربرد شمارههای حروفی در ایران و جهان
 
کاربرد شمارههای حروفی در تبلیغات تلویزیونی و محیطی
 
پرسشهای متداول

 

 

نمونه کارت ویزیت با شماره فوق