تماس با ما

پرسشهای متداول

کاربرد شمارههای حروفی

سیمکارتهای موجود

صفحه اصلی

 

 

0912Soroosh

 

طبق آمار سایت سازمان ثبت احوال کشور، 21628 نفر در ایران نام کوچک آنها «سروش» است.

 حدود 38 هزار نفر نیز در ایران وجود دارند که نام خانوادگی آنها سروش است.

با توجه به رشد جمعیت در کشور، هر سال به تعداد افرادی که نام یا نام خانوادگی آنها سروش است افزوده میشود.

شرکتها و موسسات بسیاری نیز با نام سروش وجود دارد.

بین همه این افراد و موسسات، فقط یک نفر میتواند مالک خط فوق باشد. 

در حال حاضر پیش شمارههای ذیل برای این نام موجود است:

0912Soroosh

0919Soroosh

0915Soroosh

0918Soroosh

0939Soroosh

 

 

 

شماره حروفی چیست
 
سیمکارتهای موجود
 
کاربرد شمارههای حروفی در ایران و جهان
 
کاربرد شمارههای حروفی در تبلیغات تلویزیونی و محیطی
 
پرسشهای متداول

 

 

نمونه کارت ویزیت با شماره فوق