تماس با ما

پرسشهای متداول

کاربرد شمارههای حروفی

سیمکارتهای موجود

صفحه اصلی

 

 

0912Siavash

 

طبق آمار سایت سازمان ثبت احوال کشور، 41758 نفر در ایران «سیاوش» نام دارند که از آن جمله میتوان به «سیاوش طهمورس»، «سیاوش قمیشی»، و «سیاوش کسرایی» اشاره نمود.

بیش از 14 هزار نفر نیز در ایران وجود دارند که نام خانوادگی آنها سیاوش یا سیاوشی است.

با توجه به رشد جمعیت در کشور، هر سال به تعداد افرادی که نام یا نام خانوادگی آنها سیاوش است افزوده میشود.

 بین همه این افراد و هواداران آنها، فقط یک نفر میتواند مالک خط فوق باشد.

  در حال حاضر پیش شمارههای ذیل برای این نام موجود است:

0912Siavash

0919Siavash

0910Siavash

0935Siavash

0939Siavash

 

 

 

شماره حروفی چیست
 
سیمکارتهای موجود
 
کاربرد شمارههای حروفی در ایران و جهان
 
کاربرد شمارههای حروفی در تبلیغات تلویزیونی و محیطی
 
پرسشهای متداول

 

 

نمونه کارت ویزیت با شماره فوق