تماس با ما

پرسشهای متداول

کاربرد شمارههای حروفی

سیمکارتهای موجود

صفحه اصلی

 

 

0912Shahram

 

طبق آمار سایت سازمان ثبت احوال کشور، 80566 نفر در ایران  «شهرام» نام دارند، که از آن جمله میتوان به خوانندگان ایرانی «شهرام ناظری»، «شهرام شکوهی»، «شهرام شب پره»، و «شهرام صولتی» اشاره نمود.

حدود 10 هزار نفر نیز در ایران وجود دارند که نام خانوادگی آنها شهرام یا شهرامی است.

با توجه به رشد جمعیت در کشور، هر سال به تعداد افرادی که نام یا نام خانوادگی آنها شهرام است افزوده میشود.

 بین همه این افراد، فقط یک نفر میتواند مالک خط فوق باشد.

در حال حاضر پیش شمارههای ذیل برای این نام موجود است:

0912Shahram

0919Shahram

 

 

 

شماره حروفی چیست
 
سیمکارتهای موجود
 
کاربرد شمارههای حروفی در ایران و جهان
 
کاربرد شمارههای حروفی در تبلیغات تلویزیونی و محیطی
 
پرسشهای متداول

 

 

نمونه کارت ویزیت با شماره فوق