تماس با ما

پرسشهای متداول

کاربرد شمارههای حروفی

سیمکارتهای موجود

صفحه اصلی

 

 

0912Rouzbeh

 

طبق آمار سایت سازمان ثبت احوال کشور، 9275 نفر در ایران نام کوچک آنها «روزبه» است که از جمله میتوان به «روزبه بمانی» و «روزبه نعمت  الهی» اشاره نمود.

حدود 13000 نفر نیز در ایران وجود دارند که نام خانوادگی آنها «روزبه» است.

با توجه به رشد جمعیت در کشور، هر سال به تعداد افرادی که نام یا نام خانوادگی آنها روزبه است افزوده میشود.

 بین همه این افراد، فقط یک نفر میتواند مالک خط فوق باشد.

 

در حال حاضر پیش شمارههای ذیل برای این نام موجود است:

0912Rouzbeh

0910Rouzbeh

0930Roozbeh

 

 

 

 

شماره حروفی چیست
 
سیمکارتهای موجود
 
کاربرد شمارههای حروفی در ایران و جهان
 
کاربرد شمارههای حروفی در تبلیغات تلویزیونی و محیطی
 
پرسشهای متداول

 

 

نمونه کارت ویزیت با شماره فوق