تماس با ما

پرسشهای متداول

کاربرد شمارههای حروفی

سیمکارتهای موجود

صفحه اصلی

 

 

0912Radmehr

 

طبق آمار سایت سازمان ثبت احوال کشور، 963 نفر در ایران نام کوچک آنها «رادمهر» است.

بسیاری افراد نیز وجود دارند که نام خانوادگی آنها «رادمهر» است.

 بین این افراد، فقط یک نفر میتواند مالک خط فوق باشد.

 

در حال حاضر پیش شمارههای ذیل برای این نام موجود است:

0912Radmehr

0910Radmehr

0911Radmehr

0915Radmehr

0939Radmehr

 

 

 

 

شماره حروفی چیست
 
سیمکارتهای موجود
 
کاربرد شمارههای حروفی در ایران و جهان
 
کاربرد شمارههای حروفی در تبلیغات تلویزیونی و محیطی
 
پرسشهای متداول

 

 

نمونه کارت ویزیت با شماره فوق