تماس با ما

پرسشهای متداول

کاربرد شمارههای حروفی

سیمکارتهای موجود

صفحه اصلی

 

 

0912Mokhtar

 

طبق آمار سازمان ثبت احوال کشور، 50412 نفر در ایران «مختار» نام دارند.

حدود 273 هزار نفر نیز در ایران وجود دارند که نام خانوادگی آنها مختار یا مختاری است.

با توجه به رشد جمعیت در کشور، هر سال به تعداد افرادی که نام یا نام خانوادگی آنها مختار یا مختاری است افزوده میشود.

بین همه این افراد، فقط یک نفر میتواند مالک خط فوق باشد. 

در حال حاضر پیش شمارههای ذیل برای این نام موجود است:

0912Mokhtar

0911Mokhtar

0914Mokhtar

0935Mokhtar

0939Mokhtar

 

 

 

شماره حروفی چیست
 
سیمکارتهای موجود
 
کاربرد شمارههای حروفی در ایران و جهان
 
کاربرد شمارههای حروفی در تبلیغات تلویزیونی و محیطی
 
پرسشهای متداول

 

 

نمونه کارت ویزیت با شماره فوق