تماس با ما

پرسشهای متداول

کاربرد شمارههای حروفی

سیمکارتهای موجود

صفحه اصلی

 

 

0912Mohamad

 

طبق آمار سایت سازمان ثبت احوال کشور، نزدیک به دو میلیون و چهارصد هزار نفر در ایران «محمد» نام دارند.

این فقط شامل افرادی است که نام آنها «محمد» است، و باید آمار نامهایی مانند محمدحسین، محمدرضا، محمدعلی، محمدتقی، و غیره را به آن اضافه نمود.

بین این افراد، فقط یک نفر میتواند مالک خط فوق باشد.

 

در حال حاضر پیش شمارههای ذیل برای این نام موجود است:

0912Mohamad

0914Mohamad

 

 

 

 

شماره حروفی چیست
 
سیمکارتهای موجود
 
کاربرد شمارههای حروفی در ایران و جهان
 
کاربرد شمارههای حروفی در تبلیغات تلویزیونی و محیطی
 
پرسشهای متداول

 

 

نمونه کارت ویزیت با شماره فوق