تماس با ما

پرسشهای متداول

کاربرد شمارههای حروفی

سیمکارتهای موجود

صفحه اصلی

 

 

0912Kourosh

 

طبق آمار سایت سازمان ثبت احوال کشور، 40953 نفر در ایران «کورش» نام دارند.

حدود 2000 نفر نیز در ایران وجود دارند که نام خانوادگی آنها کورش است.

با توجه به رشد جمعیت در کشور، هر سال به تعداد افرادی که نام یا نام خانوادگی آنها کورش است افزوده میشود.

بین همه این افراد، فقط یک نفر میتواند مالک خط فوق باشد.

 

در حال حاضر پیش شمارههای ذیل برای این نام موجود است:

0912Kourosh

0911Kourosh

0914Kourosh

0916Kourosh

0910Koorosh

0911Koorosh

 

 

 

شماره حروفی چیست
 
سیمکارتهای موجود
 
کاربرد شمارههای حروفی در ایران و جهان
 
کاربرد شمارههای حروفی در تبلیغات تلویزیونی و محیطی
 
پرسشهای متداول

 

 

نمونه کارت ویزیت با شماره فوق