تماس با ما

پرسشهای متداول

کاربرد شمارههای حروفی

سیمکارتهای موجود

صفحه اصلی

 

 

0912Kiumars

 

طبق آمار سایت سازمان ثبت احوال کشور، 26592 نفر در ایران «کیومرث» نام دارند که از جمله آنها میتوان به «کیومرث ملک مطیعی»، «کیومرث پوراحمد»، و «کیومرث صابری» مدیر مسئول فقید نشریه «گل آقا» اشاره کرد.

با توجه به رشد جمعیت در کشور، هر سال به تعداد افرادی که نام آنها کیومرث است افزوده میشود.

بین همه این افراد و هواداران آنها، فقط یک نفر میتواند مالک خط فوق باشد.

 

در حال حاضر پیش شمارههای ذیل برای این نام موجود است:

0912Kiumars

0910Kiumars

0911Kiumars

0935Kiumars

0939Kiumars

 

 

 

 

 

شماره حروفی چیست
 
سیمکارتهای موجود
 
کاربرد شمارههای حروفی در ایران و جهان
 
کاربرد شمارههای حروفی در تبلیغات تلویزیونی و محیطی
 
پرسشهای متداول

 

 

نمونه کارت ویزیت با شماره فوق