تماس با ما

پرسشهای متداول

کاربرد شمارههای حروفی

سیمکارتهای موچود

صفحه اصلی

 

 

0912Kiarash

 

طبق آمار سایت سازمان ثبت احوال کشور، 9467 نفر در ایران «کیارش» نام دارند، که از جمله آنها میتوان به
«کیارش حسن زاده» و «کیارش پوزشی» هنرمندان موسیقی پاپ اشاره کرد.

افراد بسیاری نیز وجود دارند که نام آنها «آرش» است و نام خانوادگی آنها با حرف «خ» یعنی Kh آغاز میشود.

حدود 2500 نفر نیز در ایران وجود دارند که نام خانوادگی آنها کیارش است.

با توجه به رشد جمعیت در کشور، هر سال به تعداد افرادی که نام یا نام خانوادگی آنها کیارش است افزوده میشود.

بین همه این افراد و هواداران آنها، فقط یک نفر میتواند مالک خط فوق باشد.

 

در حال حاضر پیش شمارههای ذیل برای این نام موجود است:

0912Kiarash

0919Kiarash

0916Kiarash

0939Kiarash

 

 

 

 

شماره حروفی چیست
 
سیمکارتهای موجود
 
کاربرد شمارههای حروفی در ایران و جهان
 
کاربرد شمارههای حروفی در تبلیغات تلویزیونی و محیطی
 
پرسشهای متداول

 

نمونه کارت ویزیت با شماره فوق