تماس با ما

پرسشهای متداول

کاربرد شمارههای حروفی

سیمکارتهای موجود

صفحه اصلی

 

 

0912Khosrow

 

طبق آمار سایت سازمان ثبت احوال کشور، 61974 نفر در ایران «خسرو» نام دارند، که از آنها میتوان به «خسرو شکیبایی» هنرمند فقید ایرانی، «خسرو حیدری» فوتبالیست عضو تیم استقلال، و «خسرو گلسرخی» شاعر فقید، اشاره کرد.

خط 0912Khosrow متعلق به
استاد خسرو انتقالی، هنرمند معاصر میباشد که با کلیک بر روی یکی از آثار ایشان در پایین همین صفحه، میتوانید وارد کانال تلگرام ایشان شوید.

حدود 3000 نفر نیز در ایران وجود دارند که نام خانوادگی آنها خسرو است.

با توجه به رشد جمعیت در کشور، هر سال به تعداد افرادی که نام یا نام خانوادگی آنها خسرو است افزوده میشود.

 

بین همه این افراد و هواداران آنها، فقط یک نفر میتواند مالک خط فوق باشد.

 

در حال حاضر پیششمارههای ذیل برای این نام موجود است:

0901Khosrow

0910Khosrow

0911Khosrow

0920Khosrow

 

 

 

 

 
شماره حروفی چیست
 
سیمکارتهای موجود
 
کاربرد شمارههای حروفی در ایران و جهان
 
کاربرد شمارههای حروفی در تبلیغات تلویزیونی و محیطی
 
پرسشهای متداول