تماس با ما

پرسشهای متداول

کاربرد شمارههای حروفی

سیمکارتهای موجود

صفحه اصلی

 

 

0912Farshid

 

طبق آمار سایت سازمان ثبت احوال کشور، 54701 نفر در ایران «فرشید» نام دارند.

با توجه به رشد جمعیت در کشور، هر سال به تعداد افرادی که نام آنها فرشید است افزوده میشود.

بین همه این افراد و همه هواداران «فرشید»، فقط یک نفر میتواند مالک خط فوق باشد.

 

در حال حاضر پیش شمارههای ذیل برای این نام موجود است:

0912Farshid

0939Farshid

 

 

 

 

شماره حروفی چیست
 
سیمکارتهای موجود
 
کاربرد شمارههای حروفی در ایران و جهان
 
کاربرد شمارههای حروفی در تبلیغات تلویزیونی و محیطی
 
پرسشهای متداول
 
 
 
 

نمونه کارت ویزیت با شماره فوق