تماس با ما

پرسشهای متداول

کاربرد شمارههای حروفی

سیمکارتهای موجود

صفحه اصلی

 

 

0912Faribor(z)

 

طبق آمار سایت سازمان ثبت احوال کشور،
حدود 24000 نفر در ایران «فریبرز» نام دارند،

که بین آنها افراد مشهوری چون «فریبرز عرب نیا»،
«فریبرز رئیس دانا»، «فریبرز لاچینی» را می
توان یاد کرد.

با توجه به رشد جمعیت در کشور، هر سال به تعداد افرادی که نام آنها فریبرز است افزوده میشود.

بین این افراد، فقط یک نفر میتواند مالک خط فوق باشد.

 

در حال حاضر پیششمارههای ذیل برای این نام موجود است:

0912Fariborz

0935Fariborz

093Fariborz

 

 

 

شماره حروفی چیست
 
سیمکارتهای موجود
 
کاربرد شمارههای حروفی در ایران و جهان
 
کاربرد شمارههای حروفی در تبلیغات تلویزیونی و محیطی
 
پرسشهای متداول

 

 

نمونه کارت ویزیت با شماره فوق