تماس با ما

پرسشهای متداول

کاربرد شمارههای حروفی

سیمکارتهای موجود

صفحه اصلی

 

 

0912Esmaeel

 

طبق آمار سایت سازمان ثبت احوال کشور، 424817 نفر در ایران «اسماعیل» نام دارند، که بین آنها افراد مشهوری همچون «اسماعیل خویی»، «اسماعیل فصیح»، «اسماعیل رائین»، و «اسماعیل محرابی» هنرپیشه ایرانی را میتوان نام برد.

با توجه به رشد جمعیت در کشور، هر سال به تعداد افرادی که نام آنها اسماعیل است افزوده میشود.

بین همه این افراد، فقط یک نفر میتواند مالک خط فوق باشد.

 

در حال حاضر پیش شمارههای ذیل برای این نام موجود است:

0912Esmaeel

0910Esmaeel

0920Esmaeel

0930Esmaeel

0939Esmaeel

 

 

 

 

شماره حروفی چیست
 
سیمکارتهای موجود
 
کاربرد شمارههای حروفی در ایران و جهان
 
کاربرد شمارههای حروفی در تبلیغات تلویزیونی و محیطی
 
پرسشهای متداول

 

 

نمونه کارت ویزیت با شماره فوق