تماس با ما

پرسشهای متداول

کاربرد شمارههای حروفی

سیمکارتهای موجود

صفحه اصلی

 

 

0912Ebrahim

 

طبق آمار سایت سازمان ثبت احوال کشور، 526449 نفر در ایران «ابراهیم» نام دارند.

بین این افراد، فقط یک نفر میتواند مالک خط فوق باشد.

 

در حال حاضر پیش شماره های ذیل برای این نام موجود است:

0912Ebrahim

0920Ebrahim

 

 

 

 

شماره حروفی چیست
 
سیمکارتهای موجود
 
کاربرد شمارههای حروفی در ایران و جهان
 
کاربرد شمارههای حروفی در تبلیغات تلویزیونی و محیطی
 
پرسشهای متداول

 

 

نمونه کارت ویزیت با شماره فوق