تماس با ما

پرسشهای متداول

کاربرد شمارههای حروفی

سیمکارتهای موجود

صفحه اصلی

 

 

0912Dariush

 

طبق آمار سایت سازمان ثبت احوال کشور، 64010 نفر در ایران «داریوش» نام دارند.

شاید قدیمترین فردی که به این نام میشناسیم، «داریوش کبیر» پادشاه بزرگ ساسانی باشد.

با توجه به رشد جمعیت در کشور، هر سال به تعداد افرادی که نام آنها داریوش است افزوده میشود.

بین این افراد و همه هواداران «داریوش»، فقط یک نفر میتواند مالک خط فوق باشد.

 

در حال حاضر پیش شمارههای ذیل برای این نام موجود است:

0912Dariush

0930Dariush

0933Dariush

 

 

 

 

شماره حروفی چیست
 
سیمکارتهای موجود
 
کاربرد شمارههای حروفی در ایران و جهان
 
کاربرد شمارههای حروفی در تبلیغات تلویزیونی و محیطی
 
پرسشهای متداول

 

 

نمونه کارت ویزیت با شماره فوق