تماس با ما

پرسشهای متداول

کاربرد شمارههای حروفی

سیمکارتهای موجود

صفحه اصلی

 

 

0912Abolfaz(l)

 

طبق آمار سایت سازمان ثبت احوال کشور، 414187 نفر در ایران «ابوالفضل» نام دارند، که از جمله آنها میتوان از
«ابوالفضل پورعرب» هنرپیشه مشهور نام برد.

با توجه به رشد جمعیت در کشور، هر سال به تعداد افرادی که نام آنها ابوالفضل است افزوده میشود.

بین همه این افراد، فقط یک نفر میتواند مالک خط فوق باشد.

 

در حال حاضر پیششمارههای ذیل برای این نام موجود است:

0912Abolfazl

0910Abolfazl

 

 

 

 

 

شماره حروفی چیست
 
سیمکارتهای موجود
 
کاربرد شمارههای حروفی در ایران و جهان
 
کاربرد شمارههای حروفی در تبلیغات تلویزیونی و محیطی
 
پرسشهای متداول

 

 

نمونه کارت ویزیت با شماره فوق